امروز : سه شنبه یازدهم آذر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور فرهنگی

لیست نهایی نامزد های انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی پلیمر
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399 ساعت 8:9 ق ظ - توسط : امور فرهنگی


لیست نهایی نامزد های انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی پلیمر .

زمان انتخابات: روز چهارشنبه از ساعت 15الی24 تاریخ99/07/30

لیست اسامی:
1. هانی کشیری
2. فرشته عبدالهی
3. محمدمهدی مردانی
4. امیررضا شجاعی
5. زینب حیدری
6. دریا میرزایی

انتخابات دور جدید انجمن علمی فیزیک مهندسی روز چهازشنبه 99/07/30 از ساعت 15 الی 24 در سامانه مجازی دانشگاه برگزار خواهد شد.
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود