امروز : سه شنبه یازدهم آذر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور فرهنگی

لیست نهایی کاندیداهای تائید صلاحیت شده انجمن صنایع
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399 ساعت 8:5 ق ظ - توسط : امور فرهنگی


لیست نهایی کاندیداهای تائید صلاحیت شده انجمن صنایع :

امیرحسین عموجعفری
۹۸۱۰۱۲۲۸

محدثه خالوئی
۹۸۱۰۱۲۰۷

فاطمه جلالی فرهانی
۹۷۱۰۱۲۰۱

مهسا محسنی
۹۷۱۰۱۲۳۶

امیرحسین رحیمی
۹۷۱۰۱۲۱۳

محمدحسین شریفی
۹۷۱۰۱۲۲۶

ماهان حیدری
۹۷۱۰۱۲۱۷
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود