امروز : سه شنبه هشتم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور فرهنگی

بیانیه آینده دانشگاه ها در ایران
شنبه چهاردهم تیر 1399 ساعت 11:19 ق ظ - توسط : امور فرهنگی


وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر کرد:

کتابچه بیانیه آینده دانشگاه های ایران" جامعه محور و کارآفرین"

نسخه الکترونیک این کتابچه جهت بهره برداری اساتید ، کارمندان و دانشجویان گرامی در ادامه قرارداده می شود.

کتابچه بیانیه آینده دانشگاه های ایران

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود