امروز : سه شنبه هشتم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور فرهنگی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی تیر ماه
شنبه چهاردهم تیر 1399 ساعت 10:37 ق ظ - توسط : امور فرهنگی


جلسه شورای فرهنگی تیر ماه برگزار گردید.

در این جلسه درخواست های بخش های دانشجویی و تشکل ها بررسی و بودجه مورد نیاز برگزار ی آنها مصوب گردید.

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود