امروز : شنبه بیست و دوم مرداد 1401
اخبار

اخبار


اخبار امور فرهنگی

RSS
طرح دانش افزایی اعضائ محترم هیئت علمی

قابل توجه اعضائ هئیت علمی محترم دانشگاه صنعتی قم

با احترام و آرزوی توفیق پیرو دستور العمل اجرایی آئین نامه طرح دانش افزایی وتوانمند سازی اعضائ هیئت علمی دانشگاه ها به اطلاع می رساند دوره

کارگاه آموزشی (معرفتی) با موضوع اندیشه سیاسی اسلامی ومبانی انقلاب اسلامی (حکومت دینی ) به مدت یک روز برگزار می گردد .

لطفا جهت ثبت نام با معاونت فرهنگی تماس بگیرید یا از طریق سایت معاونت فرهنگی ثبت نام کنید و زمان پیشنهادی خود را به این آدرس

farhangi@qut.ac.ir بفرستید

زمان های پیشنهادی

1.پنج شنبه 6/11/90

2. شنبه    8/11/90

3. یکشنبه 9/11/90

 

دستور العمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مصوب جلسه 215مورخه 1390/2/20

 

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی قم

طرح دانش افزایی اعضائ محترم هیئت علمی

دوشنبه بیست و ششم دی 1390 ساعت 0:0 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود