امروز : سه شنبه یازدهم مهر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


کارگاه جوشکاری و ورق کاری

  کارگاه جوشکاری و ورق کاری

این کارگاه شامل آشنایی با ابزار مختلف برش و اندازه‌گیری، روش‌های متنوع جوشکاری مشتمل بر جوش‌کاری قوس الکتریکی و جوش‌کاری گاز استیلین و TIG ، MIG ، MAG می‌باشد.

مطالبی که دانشجو بایستی در این کارگاه آموزش ببیند، به شرح ذیل می باشد:

  • ایمنی در کارگاه
  • جوشکاری برق
  • جوشکاری و برشکاری با اکسی استیلن
  • آشنایی و کار با انواع ابزارهای ورق کاری
  • خط کشی و بریدن ورق فلزی طبق نقشه
  • سوهان کاری، خم کاری و سوراخکاری ورق های فلزی
اعضای کارگاه:

1- مسئول علمی کارگاه: آقای دکتر جواد راستی- ایمیل: rasti@qut.ac.ir
2- کارشناس کارگاه: آقای هادی فضلی - ایمیل: Hadi.fazli65@gmail.com

دستورالعمل عمومی ایمنی کار در کارگاه جوشکاری و ورق کاری

دستگاه گیوتیندستگاه خم کاری ورقدستگاه جوش گاز

 
 دستگاه جوش سه کاره