امروز : پنجشنبه دهم مهر 1399
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


گروه مهندسی انرژی

گروه مهندسی انرژی

دکتر محبوبه قلندری (مدیر گروه مهندسی انرژی)
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه مازندران
•    زمینه پژوهشی: برهم کنش لیزربا پلاسما، تولید هارمونیک مرتبه بالا، اپتیک در محیط های متحرک
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    پست الکترونیکی:, ghalandari@qut.ac.ir mahboubeh.ghalandari@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر مجید محمدی
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: تبدیل انرژی، انرژی و محیط زیست، آسفالتین، نفت و گاز، پیل های سوختی
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:m.mohammadi@qut.ac.ir ، majidmohammadi88@yahoo.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر مصطفی باغشیخی مفرد
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
•    زمینه پژوهشی: بهینه سازی سیستم های انرژی، اگزرژی، نیروگاهی، پینچ
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:baghsheikhi@qut.ac.ir ، mostafa.baghsheikhi@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر هادی حیدری
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: انرژی های تجدیدپذیر، پیل های سوختی، خودروها با سوخت جایگزین، اقتصاد انرژی
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:Heidary@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...


گروه مهندسی انرژی  دانشگاه صنعتی قم، همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر با عنایت به موفقیت ها، توان و امکانات موجود در گروه به ویژه اعضای هیات علمی توانمند، دارای رشته های  کارشناسی مهندسی انرژی  می باشد.