امروز : سه شنبه یازدهم مهر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه ترمودینامیک

  • آزمایشگاه ترمودینامیک
آزمایشگاه ترمودینامیک دانشگاه صنعتی قم، با داشتن تجهیزات و دستگاه‌های متنوع، امکان انجام آزمایش‌هایی با هدف درک بهتر روابط اصلی ترمودینامیک را فراهم کرده است. مباحث این درس شامل: سیکل‌ تبرید تراکمی به عنوان نماینده سیکل‌های تبرید، سیکل دیزل به عنوان نماینده سیکل‌های احتراقی، تراکم‌پذیری سیالات، قانون‌های حاکم بر گازهای کامل، روابط حاکم بر سیالات در حالت اشباع و تهویه مطبوع است. هدف از برگزاری آزمایشگاه ترمودینامیک، مروری بر مباحث ذکر شده و دست‌یابی دانشجویان به درک بهتری از این مفاهیم است. علاوه بر اهداف فوق، در طول دوره برگزاری آزمایشگاه، یادگیری تئوری آزمایش‌ها، توانایی دانشجویان در ارائه مطالب، تحلیل نتایج و گزارش‌نویسی نیز تقویت خواهد شد.

اعضای کارگاه:

1- مسئول علمی کارگاه: آقای دکتر مهدی صاحبی- ایمیل: sahebi@qut.ac.ir
2- کارشناس کارگاه: آقای هادی فضلی - ایمیل: Hadi.fazli65@gmail.com

فهرست آزمایش های ترمودینامیک

گزارش کار تهویه مطبوع
گزارش کار سیکل تبرید تراکمی
گزارش کار دستگاه تست نازل 
گزارش کار موتور ديزلی
گزارش کار دیگ مارست

گزارش کار دستگاه انبساط گاز ایده آل
گزارش کار تهویه مطبوع

دستگاه تهویه مطبوع
دستگاه سیکل تبرید تراکمی
دستگاه تست نازل

  
سیکل موتور دیزل
آزمایش دیگ مارست
 انبساط گاز ایده آل