امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه ممیزی انرژی

آزمایشگاه ممیزی انرژی

آزمايشگاه ممیزی انرژی يکي از آزمایشگاه های اصلی رشته مهندسی انرژی بوده و در مجموعه دروس اصلی با تعداد واحد 1 برای دانشجویان رشته مهندسی انرژی بصورت الزامی ارائه می گردد. 

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه ممیزی انرژی

نام دستگاه

مدل

پاور آنالایزر 3فازPQ3100+ CT7136
ترمومتر لیزریHT3305
دوربین حرارتیTHT45W
مولتی متر دیجیتالHT62
اندازه­گیر پارامترهای محیطیHTA106
صوت سنجHTA102
نورسنجHT309


اعضای آزمایشگاه
:

1- مسئول علمی آزمایشگاه: آقای دکتر مصطفی باغشیخی- ایمیل: baghsheikhi@qut.ac.ir
                            آقای دکتر مجید محمدی- ایمیل: mohammadi@qut.ac.irدستورالعمل آزمایشگاه ممیزی انرژی


ترمومتر لیزری

دوربین حرارتی

مولتی متر دیجیتال

اندازه گیر پارامترهای محیطی

صوت سنج

نور سنج