امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه سیستم های انرژی الکتریکی

آزمایشگاه سیستم های انرژی الکتریکی

آزمايشگاه سیستم های انرژی الکتریکی يکي از آزمایشگاه های اصلی رشته مهندسی انرژی بوده و در مجموعه دروس اصلی با تعداد واحد 1 برای دانشجویان رشته مهندسی انرژی بصورت الزامی ارائه می گردد. 

سرفصل آزمایشگاه سیستم های انرژی مربوط به گروه مهندسی انرژی بشرح ذیل است:

 مباحث ماشین های الکتریکی

 1. مفاهیم تبدیل انرژی
 2. توضیح ساختار ماشین های الکتریکی
 3. انواع ماشین های DC و تحلیل عملکرد و مشخصه های مربوطه
 4. انواع ماشین های AC و تحلیل عملکرد و بررسی مشخصه های مربوطه
 5. نقش ترانسفورماتورهای سه فاز و تک فاز و عملکرد آنها در سیستم انتقال انرژی

مباحث مدارهای الکتریکی

 1. آشنایی با انواع مقاومت و خازن و سلف و نحوه اندازه گیری آنها
 2. آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی( اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور، منبع تغذیه، مولتی مترو...)
 3. آزمایش قانون اهم، انتقال حداکثر توان از منبع به بار، تقسیم ولتاژ و جریان
 4. آزمایش تقویت کننده های عملیاتی (آپ امپ)_(مقدماتی)
 5. آزمایش مدارهای مرتبه اول و مدارهای مرتبه دوم

مباحث الکترونیک

 1. آشنایی با دیود، مدار مربوطه و منحنی مشخصه مستقیم و معکوس
 2. طراحی و بستن یکسوکننده های نیم موج و تمام موج_(مقدماتی)
 3. طراحی و بستن مدار چند برابر کننده ولتاژ_(مقدماتی)
 4. آشنایی با ترانزیستور، تشخیص پایه ها، نوع و جنس ترانزیستور

مباحث کارگاه برق

 1. آشنایی با برق 3 فاز و تک فاز، سیم های فاز و نول و ارت
 2. مباحث حفاظتی
 3. آشنایی با انواع کلیدها و مباحث برق خانگی
 4. آشنایی با کنتاکتور و موتور الکتریکی و مباحث برق صنعتی

 مباحث تحلیل سیستم قدرت

 1. بررسی رفتار ژنراتور سنکرون
 2. اتصال ژنراتور سنکرون به شبکه به کمک ترانسفورماتور سه فاز
 3. مدل های کوتاه، بلند و متوسط خط انتقال قدرت و محاسبات پریونیت
 4. بررسی عملکرد ترانسفورماتور در شبکه قدرت
 5. بررسی خط انتقال در کم باری و پر باری
 6. اصلاح ضریب توان

اعضای آزمایشگاه
:
1- مسئول علمی آزمایشگاه: مدیر گروه مهندسی برق
2- کارشناس آزمایشگاه: آقای حسین ابراهیمی - ایمیل: ehossien8998@gmail.com


                                                          دستورالعمل عمومی ایمنی کار در آزمایشگاه سیستم های انرژی الکتریکی


ماشین های الکتریکی
ترانسفورماتور


اسیلوسکوپ دیجیتالاسیلوسکوپ آنالوگ
فانکشن ژنراتورفانکشن ژنراتور
  
منبع تغذیه مولتی متر