امروز : سه شنبه یازدهم مهر 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


کارگاه اتومکانیک

 • کارگاه اتومکانیک
مطالب قابل ارائه در کارگاه اتومکانیک:

   آشنایی با مبانی تئوری و عملی شامل :
 • انواع موتورهای دوزمانه،چهارزمانه،بنزینی،انژکتوری،کاربراتوریی،دیزلی و گازسوز
 • سیستم های سوخت رسانی
 • سیستم های برق خودرو
 • سیستم های روغن کاری و خنک کاری
 • سیستم انتقال قدرت
 • سیستم گیربکس
 • سیستم دیفرانسیل
 • سیستم ترمز و تعلیق
 • سیستم فرمان
 • شاسی و بدنه و...
   مهارتهای عملی که دانشجویان آموزش می بینند
 • باز و بسته کردن موتور خودرو و گیربکس و آشنایی با قطعات مختلف خودرو و تجهیزات مکانیکی متعلق به خودرو

  اعضای کارگاه:

  1- مسئول علمی کارگاه: آقای دکتر جواد راستی- ایمیل: rasti@qut.ac.ir
  2- کارشناس کارگاه: آقای هادی فضلی - ایمیل: Hadi.fazli65@gmail.com

  دستورالعمل عمومی ایمنی کار در کارگاه اتومکانیک