امروز : چهارشنبه پنجم مهر 1402
پرتال دانشگاه صنعتی قم

پرتال دانشگاه صنعتی قم


مدیریت کاربران

نمایش اطلاعات کاربری
نام عبدالرضا
نام خانوادگی کریمی
علاقمندی ها مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب و کاربری پساب کنترل آلودگی ها و مدیریت کیفی منابع آب مهندسی و مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی ارزیابی محیط زیستی طرح های عمرانی و صنعتی
زمینه فعالیت تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، مهندسی محیط زیست، کنترل آلودگی‌ها، مدیریت بهم پیوسته منابع آب، کاربری پساب، ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی و HSE، آلودگی هوا و مدیریت و بازیافت پسماندها
محل تولد
تاریخ تولد
وب سایت
امضا