امروز : چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
پرتال دانشگاه صنعتی قم

پرتال دانشگاه صنعتی قم


مدیریت کاربران

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن- 36641601-025 فاکس: 36641604-025
صندوق پستی : 1519-37195
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir