امروز : چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397

سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه صنعتی قم
دوشنبه بیست و ششم آذر 1397 9 - 16
اطلاعیه کنفرانس

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران ۱۳۹۶

Iranian Conference on Mathematical Physics (ICMP) 2017

محورهای کنفرانس:
 1. Dynamical systems (including integrable systems).
 2. Equilibrium and non-equilibrium statistical mechanics (including interacting particle systems).
 3. PDE (including fluid dynamics, wave equation and NLSE, Boltzmann equation, material science and Einstein equations).
 4. Stochastic models and probability.
 5. Algebraic methods (including operator algebras, representation theory and algebraic aspects of QFT).
 6. Quantum mechanics and spectral theory (including random Schrödinger equation and quantum chaos).
 7. Quantum information and computation.
 8. Classical and quantum many-body theory
 9. Condensed matter physics (including applications of Quantum field theory to condensed matter).
 10. Quantum field theory.
 11. Geometry and topology in Physics (including string theory and quantum gravity).
کمیته علمی کنفرانس:
 • کیوان آقابابایی سامانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • محمدرضا پوریای ولی (دانشگاه اصفهان)
 • عادل رضایی اقدم (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
 • شاهین روحانی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • محمدحسین زارع (دانشگاه صنعتی قم)
 • رضا کمالیان (دانشگاه قم)
 • انوشه لطیفی (دانشگاه صنعتی قم)
کمیته اجرایی کنفرانس:
 • مونا گشتاسبی
 • انوشه لطیفی
 • مهناز محمدی
 • ابوالفضل یاری

دبیر کنفرانس: انوشه لطیفی

تاریخ‌های مهم:
آخرین مهلت دریافت مقاله:17 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام: 14 آذر 1396

هزینه های کنفرانس:
هزینه شرکت:
عادی: 1.000.000 ریال
اعضای انجمن: 900.000 ریال

 • هزينه ناهار 150.000 ریال برای هر نفر خواهد بود.
 • درصورت انصراف شرکت کنندگان تا دوهفته پیش از زمان برگزاری کنفرانس 10% حق ثبت‌نام کسر و در مدت زمان کمتر از دو هفته 30% حق ثبت نام کسر و مابقی به شرکت کننده بازگردانده خواهد شد.
 نشانی کمیته علمی: تهران، صندوق پستی 1311-15875 دفتر انجمن فیزیک ایران
تلفن: 02166564850
دورنگار: 02166905247

نشانی کمیته اجرایی:
قم، بلوار سردار شهید خداکرم (جاده قدیم تهران)
تلفن: 02536641601  داخلی 124 یا 199
پست الکترونیکی کمیته اجرایی:‌ latifi@qut.ac.ir
کنفرانس فیزیک ریاضی
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با آدرس زیر مراجعه کنید
http://psi.ir/farsi.asp?page=mathphy96
لیست رویداد ها
دوشنبه 26 آذر
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن- 36641601-025 فاکس: 36641604-025
صندوق پستی : 1519-37195
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir