امروز : یکشنبه سوم بهمن 1400

کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند به میزبانی دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه صنعتی قم
چهارشنبه سیزدهم بهمن 1400 8 - 20
درباره کنفرانس
نقل به مضمون از ویکی پدیا: مواد و ساختارهای هوشمند (Smart Materials and Structures)، مجموعه‌ای (یا جزئی از مجموعه) دارای کارکرد مهندسی هستند که در آن‌ها ساختار دارای توانایی درک و فعال‌شدن را به منظور انجام کار دارد. آلیاژهای حافظه‌دار نوعی از مواد هوشمند به‌شمار می‌آیند. مواد هوشمند مصالحی هستند که با کارکردی هوشمندانه در مقابل تغییرات محیط می‌توانند مانند موجودات زنده خود را با شرایط محیطی انطباق دهند. برخی از این مواد، هر نوع خدشه و خرابی در ساختار خود را بازسازی و نقص های خود را برطرف می‌ کنند. یک یا چند ویژگی این مواد و ساختارها مانند شکل، میزان سختی، فرکانس و رنگ آن‌ها در یک حالت کنترل شده یا تحت اثر محرک نیروی الکتریسیته یا میدان‌های مغناطیسی به صورت قابل توجهی تغییر می‌کند.
زمینه‌های مورد بحث
فرامواد و فراسازه
سیستم های برداشت انرژی
مواد و ساختار هوشمند به عنوان حسگر و عملگر
مواد و ساختارهای کامپوزیتی هوشمند و کاربرد آن در بیومکانیک
نانوساختارها، مواد خود ترمیم شونده و داربست های مهندسی بافت
سیستمهای الکترومکانیکی در مقیاس میکرو و نانو (MEMS & NEMS)
طراحی سیستم های اتوماسیون و رباتیک به کمک سیستم های هوشمند
کنترل ساختارهای تطابقی و سازه ها با مواد هوشمند و سایر محرک­های غیر سنتی
مواد و ساختارهای هوشمند شامل، آلیاژها و پلیمرهای حافظه دار، مواد و ساختارهای آگزتیک، مواد الکترورئولوژیکال، مگنتورئولوژیکال و مگنتواستریکتیو ، پیزوالکتریک ­ها، و ...
.
مواد و ساختارهای هوشمند

قم، بلوار خداکرم، دانشگاه صنعتی قم

acsms2022exe@qut.ac.ir

025 3664 1601 (218)

لیست رویداد ها