امروز : سه شنبه پنجم مرداد 1400
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


منوی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مركز  فناوری اطلاعات و ارتباطات

مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ازسال 1387 با هدف یكپارچه سازی فعالیت‏های رایانه ‏ای در دانشگاه، تأسیس شد. این مركز عهده دار مطالعه، طراحی، استقرار و پشتیبانی تمامی عملیات نرم‏ افزاری، سخت‏ افزاری و شبكه ه‏ای دانشگاه است.

  سرفصل های خدمات قسمت  فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مدیریت مركز:

 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات : خانم مهندس عفیفه فریدونی

کارشناسان مرکز  فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 آقای مهندس طاهری نیا 
 آقای حسن علی حق دوست