امروز : شنبه هشتم آذر 1399
مرکز نوآوری

مرکز نوآوری


صفحه اصلی

 

آشنایی با ما
مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم بعنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی قم در تاریخ 27/2/1396 با مجوز رسمی از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نموده است.

این مرکز با ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از ساخت و توسعه محصولات مبتنی بر فن آوری و نوآوری یا انتقال دانش فنی توسط صاحبان ایده های خلاقانه در قالب واحدهای نوآور در زمینه های مختلف علوم ومهندسی با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن حمایت می‌کند

خدمات

فضای کاری

تیم شما اولین چیزی که نیاز دارد، هویت استارتاپی‌ست. خانه نوآوری فضای کاری پویایی برای شما مهیا می‌کند که در آن می‌توانید کار کنید، بازی کنید، تجربه کنید، یاد بگیرید، رفت‌وآمد داشته باشید و در مجموع، یک استارتاپ شوید.

آموزش

خانه با مربیان، مشاوران و دوره‌های آموزشی کمک می‌کند شما سریع‌تر رشد کنید. این‌که چه‌طوربه کسب و کار نگاه کنیم، چه‌طور تیم‌داری کنیم و چه‌طور روندهای بازار، مشتری، توسعه محصول پ سرمایه‌گذاری را یاد بگیریم.

شبکه استارت‌آپی

ارتباطات گسترده، اثرگذار و متنوع خانه نوآوری مهم‌ترین ویژگی خانه در زیست‌بوم استارتاپی کشور است.

جذب سرمایه‌گذار

استارتاپ وقتی موفق است که به رشد نمایی خود برسد و این بدون حضور یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر امکان ندارد. هموار کردن مسیر رسیدن به رشد و سرمایه‌گذار خطرپذیر خدمت دیگر خانه است.

تیم ما

دکتر جواد راستی 


در اکوسیستم نوآوری کشور در سطوح مختلف فعال بوده وهنوز هم ایشان از خانه مشهورتر است

دکتر جواد راستی 


در اکوسیستم نوآوری کشور در سطوح مختلف فعال بوده وهنوز هم ایشان از خانه مشهورتر است

دکتر جواد راستی 


در اکوسیستم نوآوری کشور در سطوح مختلف فعال بوده وهنوز هم ایشان از خانه مشهورتر است

دکتر جواد راستی 


در اکوسیستم نوآوری کشور در سطوح مختلف فعال بوده وهنوز هم ایشان از خانه مشهورتر است

استارتاپ ها

ما تا کنون به بیش از ٣٥٠ تیم استارتاپی، خدمات پیش شتابدهی رایگان ارائه کردیم. تیم هایی که اینجا می بینید، موفق به جذب سرمایه اولیه یا سری های بعدی شدند و مرحله شتابدهی را تکمیل کردند.

 

همکاران

پذیرش