امروز : شنبه نهم بهمن 1400
دانشجویان غیر ایرانی

دانشجویان غیر ایرانی


کارشناسی ارشد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام درمقطع کارشناسی ارشد :

1 -  اصل گذرنامه یا کارت هویت

2 -  برای ثبت نام دردوره کارشناسی ارشد داشتن ریزنمرات و مدرک کارشناسی یا نامه فارغ التحصیلی از دانشگاه مبدا الزامی می باشد.

3 -  ارائه فیش بانکی به مبلغ .................. ریال معادل ............... تومان برای مقطع کارشناسی ارشد به شماره حساب ……………… بانک ملی به نام درآمد اختصاصی شهریه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه صنعتی قم

4 -  ثبت نام و بارگذاری مدارک شامل:  

1 صفحه اول گذرنامه یا کارت اقامت

2 عکس پرسنلی 4 * 3

3 مدرک کارشناسی یا نامه فارغ التحصیلی ازدانشگاه مبدا  

جهت دریافت کدرهگیری مدارک فوق را با کیفیت اسکن شده ودر سامانه ذیل بارگذاری گردد.

https://saorg.ir:8081/APPLication.php

4 تمام مشخصات فردی  به زبان فارسی در سامانه ذیل درج گردد.

(( متقاضیان عرب تبار نام پدربزرگشان را حتما در سامانه درج نمایند.))

5 گرفتن پرینت کد رهگیری از سامانه.

آدرس دانشگاه : جاده قدیم قم تهران - بلوار شهید خداکرم - جنب هلال احمر- دانشگاه صنعتی قم دفتر سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی .