امروز : یکشنبه بیست و ششم آذر 1396
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


گروه مهندسی انرژی و فیزیک

گروه مهندسی انرژی و فیزیک


 دکتر محمد حسین زارع
مدیر گروه رشته های کارشناسی فیزیک مهندسی و کارشناسی مهندسی انرژی
cv


گروه مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی قم، همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر با عنایت به موفقیت ها، توان و امکانات موجود در گروه به ویژه اعضای هیات علمی توانمند، دارای رشته های کارشناسی فیزیک مهندسی و کارشناسی مهندسی انرژی  می باشد.

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir