امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398

گروه شیمی


گروه شیمی دارای رشته کارشناسی ارشد شیمی آلی 
جدول دروس کارشناسی ارشد شیمی آلی

نوع دروس

جمع واحد در نیم سال

تعداد واحد

دروس

نیم سال

الزامی مشترک

9

3

3

3

شیمی آلی پیشرفته

شیمی تجزیه پیشرفته

شیمی معدنی پیشرفته

1

الزامی گرایش

9

3

3

3

روش های سنتز آلی

طیف سنجی مولکولی1

شیمی فیزیک آلی

2

انتخابی

6

3

3

شیمی هتروسیکل

شیمی دارویی

3

الزامی

7

1

6

سمینارها

پروژه و پایان نامه

4

 

جمع: 31 واحد

 

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir