امروز : جمعه بیست و هفتم مرداد 1396
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


گروه ریاضی

گروه ریاضی


 
 دکتر بهمن بابایار رازلیقی
مدیر گروه رشته کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
cv
ریاضیات علم مطالعه کمیت ها، ساختارها، فضاها و تغییرات است. ریاضیات به دنبال یافتن الگوها، طرح حدس ها و اثبات منطقی آن ها به کمک اصول و تعاریف است. امروزه ریاضیات ابزار اساسی در بسیاری از زمینه های علمی از جمله علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی و علوم اجتماعی است. ریاضیات کاربردی به آن شاخه از ریاضیات گفته می شود که با کاربرد ریاضی در سایر علوم سر و کار دارد و با به کار بردن کشفیات ریاضی در سایر علوم، مسایل آنان را حل و گاهی زمینه ساز تعریف رشته های و گرایش های جدید می گردد.  ریاضی دانان هم چنین به تحقیق و پژوهش در ریاضی برای توسعه درونی ریاضی (ریاضی محض) مشغول اند. ریاضیاتی که در آن هدف، کاربرد نیست. اگر چه اغلب، کاربردهای بسیاری از یافته های ریاضی که ابتدا بعنوان ریاضی محض منظور شده اند کشف می گردد. به همین دلیل گاهی ریاضی محض امروز را ریاضی کاربردی آینده می گوییم. هم چنان که اغلب داستان ها و فیلم های تخیلی، چشم انداز تکنولوژی آینده را ترسیم می نمایند.
 
گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم، همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد. پس از 6 سال فعالیت موفقیت آمیز در ارایه خدمات آموزشی به گروه های آموزشی و دانشکده های مختلف دوره کارشناسی، با عنایت به موفقیت ها، توان و امکانات موجود در گروه به ویژه اعضای هیات علمی توانمند، مجوز دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددی نیز از سال 1393 در این گروه دایر گردید.
 

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir