امروز : چهارشنبه یکم آذر 1396
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


گروه عمومی

گروه عمومی


دکتر حسین پورقاسمیان
• استادیار
• تخصص: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی
• زمینه پژوهشی: نگارش انگلیسی، ترجمه متون فنی مهندسی
• تلفن:
• رایانامه: pourghasemian@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر محمد کریمی
• استادیار
• تخصص: فیزیولوژی ورزشی, دانشگاه علوم تحقیقات تهران
• زمینه پژوهشی: علم تمرین، سایکو فیزیولوژی
• تلفن:
• رایانامه: karimi@qut.ac.ir، m.karimi2203@gmail.com
ادامه اطلاعات...

دکتر محمدهادی مشکات السادات
•    دانشیار
•    تخصص: شیمی آلی گرایش دارویی، دانشگاه سورشترا هندوستان
•    زمینه پژوهشی: سنتز داروهای شیمیایی، نانوشیمی، گیاهان دارویی، ترکیبات طبیعی
•    تلفن:
•    رایانامه: Meshkatalsadat.m@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...

دکتر خدیجه ربیعی فرادنبه
•    استادیار
•    تخصص: شیمی آلی، دانشگاه کاشان
•    زمینه پژوهشی: سنتز و شناسایی ترکیبات آلی و آلی فلزی، متدولوژی انواع واکنش ها، نانو کاتالیزگرها و نانولوله های کربنی
•    تلفن:
•    رایانامه: kh_rabiei@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...


دروس عمومی ارائه شده ترم 942    دانلود

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir