امروز : جمعه سیزدهم تیر 1399
دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه


رئیس دانشکده

رئیس دانشکده علوم پایه


 

دکتر مهدی سلیمانی
•    دانشیار
•    تخصص: فیزیک حالت جامد، دانشگاه شاهرود
•    زمینه پژوهشی: نانو ساختارها، فیزیک محاسباتی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: solaimani82@gmail.com
 ادامه اطلاعات...