امروز : سه شنبه چهاردهم مرداد 1399

دانشکده علوم پایه


دانشکده علوم پایه در سال 1387 همزمان با تاسیس دانشگاه، با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز استان و کشور در سطوح بالای علمی  فعالیت خود را آغاز کرده است. دانشکده علوم پایه در حال حاضر دارای رشته های مهندسی انرژی، ریاضی کاربردی و فیزیک مهندسی است و بیش از 450 دانشجو در آن مشغول به تحصیلند. این دانشکده با دارا بودن 16 عضو هیأت علمی تمام وقت و همچنین با دارا بودن تجهیزات مناسب آزمایشگاهی و ... نقش به سزایی در پژوهش و آموزش نیروهای متخصص استان و کشور دارد.

کارشناسی فیزیک مهندسی
کارشناسی مهندسی انرژی
کارشناسی ارشد ریاضی- آنالیز عددی
کارشناسی ارشد شیمی آلی