امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


کارگاه الاستومر

کارگاه الاستومر
هدف: آشنايي با روش هاي مختلف مخلوط کردن مواد با لاستيک ها و توليد آميزه‏هاي لاستيکي و پخت اين آميزه‏ها با پرس هاي حرارتي کنترل شده و بررسي خواص فيزيکي محصولات به دست آمده.
تجهيزات: دستگاه پرس پخت، دستگاه برش نمونه، دستگاه کشش، دستگاه سختي سنج، آون، ترازو با دقت هاي مختلف