امروز : شنبه پنجم مهر 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه شیمی پلیمر

آزمایشگاه شیمی پلیمر
هدف: آشنايي با روش هاي مختلف سنتز پليمرها و مطالعه سينتيک واکنش های پليمريزاسيون.

تجهيزات:  انواع تجهیزات شیشه ای آزمایشگاهی، راکتور های شیشه  ای آزمايشگاهي، ترازوي های حساس(2 و3 رقم اعشار)، هیتر/همزن مغناطیسی، همزن مکانیکی، بنماری، حمام آب، آون
 فهرست آزمايشات :
  • پليمريزاسيون توده ای استايرن (بررسی اثر زمان واکنش)
  • پليمريزاسيون توده ای متیل متاکریلات (بررسی اثر  غلظت شروع کننده)
  • کوپليمريزاسيون توده ای (استايرن- متيل متااکريلات- وینیل استات)
  • پليمريزاسيون استايرن به روش محلولی
  • پليمريزاسيون وينيل استات به روش تعليقی
  • پليمريزاسيون وينيل استات به روش امولسيونی
  • پليمريزاسيون بين سطحی (تهيه نايلون 6/6)
  • تهيه پلی(اتيلن تتراسولفايد)
  • تهيه فوم پلی یورتان