امروز : شنبه نهم مهر 1401
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

  •     آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت
  فعالیت ها:
  •  آشنایی با وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری دقیق وهدف از اندازه‌گیری های دقیق، معرفی مشخصات تجهیزات مختلف مورداستفاده در اندازه‌گیری‌های دقیق وچگونگی کار کردن با این تجهیزات، خطاها، دقت‌ها و سایر مولفه‌های تأثیر گذار در اندازه‌گیری، چگونگی استفاده از جداول استاندارد مورد استفاده در اندازه‌گیری و کار با تجهیزات انداره‌گیری دقیق. آموزش روشهای مختلف اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم.
تجهیزات و امکانات
  •  کولیس معمولی (در سایز و دقت های مختلف)، کولیس های عمق سنج، ساعتی و دیجیتال، میکرومتر (در سایز و دقت های مختلف)، میکرومتر عمق سنج،ساعت اندازه گیری داخلی و خارجی، زاویه سنج، گونیا، تزار، نقاله، پرگار و خط کش های صنعتی