امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


کارگاه ماشین ابزار

  • کارگاه ماشین ابزار
فعالیت ها:
  • ماشین تراش، ماشین مته ستونی، ماشین فرز، ماشین سنگ دوطرفه، ماشین اره لنگ، ابزارهای ماشین های تراش و فرز و ابزارآلات کارگاهی و اندازه گیری
تجهیزات و امکانات
  • ماشین تراش، ماشین مته ستونی، ماشین فرز، ماشین سنگ دوطرفه، ماشین اره لنگ، ابزارهای ماشین های تراش و فرز و ابزارآلات کارگاهی و اندازه گیری