امروز : شنبه پنجم مهر 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه ترمودینامیک

  • آزمایشگاه ترمودینامیک
انجام آزمایشات مربوط به تبدیلات انرژی و پیش بینی مسیر فرایندها
بررسی رابطه بین فشار و دمای بخار اشباع
بررسی سیکل تبرید واقعی و مقایسه آن با سیکل تئوری
آشنایی با نحوه ی کار موتور دیزل ژنراتور و یافتن منحنی مشخصه آن
و ...