امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


آزمایشگاه مقاومت مصالح

  • آزمایشگاه مقاومت مصالح
زمینه فعالیت:

تست کشش دو محوره
تست کمانش
تست خستگی
خیزتیرهای خمیده
انواع تست های میلگرد و ورق (شامل تست کشش،فشار،کمانش) و پلیمر
تست تنش و کرنش