امروز : سه شنبه یکم مهر 1399

انتقال

تعریف انتقال

ماده 38 :

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 39 :

انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد زیر :

1-شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی ، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .

2- معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد .

3- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر ، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد  . به تایید مراجع ذیربط .

تبصره 1 :

هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در در دانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 2 :

برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حکم اشتغال ضروری است . و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .

تبصره 3 :

در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته رشته تحصیلی دختر در شهرستان ( محل تحصیل شوهر  ) موجود نباشد ، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود .

تبصره 4:

به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلو گیری از سرگردانی انان در تعیین محل تحصیل , کمیته ای در معاونت دانشجویی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می شود . این کمیته می تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاه های تهران , سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند .

ماده 40 :

انتقال دانشجو از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر , در یک رشته و در یک مقطع , به شرط موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد , بلا مانع است .

ماده 41 :

انتقال از  دوره های شبانه به روزانه , از دانشگاه پیام نور به دانشگاه های حضوری ( اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاه های غیر دولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس ان , با موافقت مبدا و مقصد , بلا مانع است .

انتقال فرزندان اعضای هیات علمی

ماده 42:

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی به محل اشتقال آنها طبق ضوابط ویژه , صورت می گیرد . و این ضوابط توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت , درمان و اموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاغ می شود .

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

ماده 43 :

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی داخل مطابق ایین نامه ای صورت می گیرد که در جلسات 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه ریزی تصویب و ابلاغ شده است .(ضمیمه 3)

ماده 44 :

دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد , حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره اموزش دانشگاه مبدا تسلیم نماید .

ماده 45 :

دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال , موظف است حداکثر ظرف یک هفته موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات به دانشگاه مقصد ارسال دارد . و دانشگاه مقصد مکلف است , حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نماید .

تبصره :

در صورت موافقت با انتقال , کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط با دانشگاه مبدا قطع می شود .

ماده 46 :

 در صورت انتقال فقط واحد های گذرانده شده دانشجو که نمرات انها و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره انها است , بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجازاست که وی امکان گذراندن واحد های باقیمانده خود را در طول مجاز تحصیل داشته باشد .

تبصره :

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی و یا ردی سوابق اموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی , عینا در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود .

ماده 47 :

مدارک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود . و در ان مدرک , تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه های مبدا و مقصد با ذکر میانگین نمرات انها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .

ماده 48 :

انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل , در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است .

 

منوی سریع