امروز : پنجشنبه نوزدهم تیر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


سیمولینك و متلب در الكترونیك قدرت

نام دوره :

سیمولینك و متلب در الكترونیك قدرت

نام مدرس:

آقای دكتر دهقان

تعداد ساعات: 20 ساعت

شهریه: 100/000 تومان

 شرایط پذیرش:

1. دارابودن مدرك پایان تحصیلات عمومی (دیپلم­متوسطه/پیش­دانشگاهی)

2. آشنایی كامل با مدارات الكترونیك قدرت

مدارك مورد نیاز:

ارائه مداركی مبنی بر داشتن شرایط پذیرش دوره و معافیت دایم یا موقت خدمت سربازی

زمان:

چهارشنبه 18-14

زمان شروع دوره : هفته آخر بهمن ماه 92

شروع ثبت نام : 12 آبان ماه 92

منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع