امروز : یکشنبه ششم مهر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آموزش های نرم افزار های تخصصی ژئوتكنیك PLAXIS

نام دوره : دوره چهارم

آموزش های نرم افزار های تخصصی ژئوتكنیك PLAXIS

 نام مدرس:

آقای دكتر جیریایی

 تعداد ساعات: 20 ساعت

شهریه: 120/000 تومان

 شرایط پذیرش:

  1. دارابودن مدرك پایان تحصیلات عمومی (دیپلم­متوسطه/پیش­دانشگاهی)
  2. دانشجویان مهندسی عمران ورودی 89 و ماقبل

ظرفیت دوره:

 مدارك مورد نیاز:

ارائه مداركی مبنی بر داشتن شرایط پذیرش دوره و معافیت دایم یا موقت سربازی

 زمان: دوشنبه 12-8

زمان شروع دوره : هفته آخر بهمن ماه 92

شروع ثبت نام : 12 آبان ماه 92

منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع