امروز : شنبه بیست و پنجم مرداد 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت امور تحصیلات تکمیلی


دکتر سید محمد دهقان
مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
CV
منوی سریع