امروز : جمعه سیزدهم تیر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آموزش نگارش به زبان انگلیسی

نام دوره :

آموزش نگارش به زبان انگلیسی

 نام مدرس:

آقای دكتر پور قاسمیان

 تعداد ساعات: 30 ساعت

شهریه: 180/000 تومان

 شرایط پذیرش:

  1. دارابودن مدرك پایان تحصیلات عمومی (دیپلم­متوسطه/پیش­دانشگاهی)

ظرفیت دوره:

 مدارك مورد نیاز:

ارائه مداركی مبنی بر داشتن شرایط پذیرش دوره و معافیت دایم یا موقت سربازی

 زمان: دوشنبه 16-14

زمان شروع دوره : هفته آخر بهمن ماه 92

شروع ثبت نام : 12 آبان ماه 92

منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع