امروز : پنجشنبه سوم مهر 1399

 نام و نام خانوادگی : بهمن خسروی

     استادیار دانشکده علوم پایه (گروه ریاضی)

آدرس محل کار:

قم -   کیلومتر 2 بلوار خدا کرم (جاده قدیم تهران)  - جنب هلال احمر -دانشگاه صنعتی قم -  دانشکده علوم پایه -  گروه ریاضی صندوق  1519-37195پستی :

تلفن محل کار:

36641601  (25)(98+)

محل و تاریخ تولد:

 تهران، 1360

تحصیلات:

 • کارشناسی: رشته  ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، 1383؛
 • کارشناسی ارشد: رشته ریاضی محض (گرایش رمزنگاری بوسیله نظریه گراف­ها) از دانشگاه شهید بهشتی، 1385؛
 • دکترا: رشته ریاضی محض در گرایش جبر جامع (گراف­های کیلی نیم­گروه­ها) از دانشگاه شهید بهشتی، 1389؛

اساتید راهنما:

 • دکترا: سرکار خانم دکتر محمودی؛
 • کارشناسی ارشد: جناب آقای دکتر حاجی ابوالحسن؛

سوابق تدریس:

 • کارشناسی:
 • جبر مجرد یک
 • جبر خطی
 • نظریه گراف­ها و کاربردها
 • ریاضی دو
 • ریاضی یک
 • ریاضی مهندسی
 • ریاضی پیش دانشگاهی
 • معادلات دیفرانسیل
 • محاسبات عددی
 • کارشناسی ارشد:
 • ریاضیات پیشرفته در رمزنگاری

سوابق پژهشی:

 

 • مقالات ژورنالی:
 1. On Combinatorial properties of bands, To appear in Communication in Algebra. (with Behnam Khosravi)              (ISI)
 2. On Cayley  graphs of semilattices of semigroups, Semigroup Forum, 86 (2013), no. 1, 114-132. (with Behnam Khosravi)         (ISI)
 3. A characterization of Cayley graphs of Brandt semigroups, Bulletin of Malaysian Mathematical Sciences Society, 35 (2012), 399–410. No. 2 (With Behnam Khosravi)          (ISI)
 4. On Cayley graphs of rectangular groups, Discrete Math., 310 (2010), no. 4, 804-811. (With M. Mahmoudi)              (ISI)
 5. On Cayley graphs of left groups, Houston J. Math., 35 (2009), no 3, 745-755.         (ISI)
 6. Characterization of the finite simple group   by its prime graph, Manuscripta Math., 126 (2008), no. 1, 49-58. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)        (ISI)
 7. The same prime graph as a  simple group, Houston J. Math. 33 (2007), no. 4, 967-977. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi) (ISI)
 8. On the prime graph of , where  is a prime number , Acta Math. Hungar.116 (2007), no. 4, 295-307. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)    (ISI)
 9. Characterizability of  by its order component(s), Houston J. Math. 32 (2006), no. 3, 683-700. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi)        (ISI)
 10. A new characterization of  Acta Math. Hungar. 107 (2005), no. 3, 235-252. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi) (ISI)
 11.  The number of isomorphism classes of finite groups with the set of order components of , Algebra Engrg. Comm. Comput. 15 (2005), no. 5, 349-359. (With Behrooz Khosravi and Behnam Khosravi) (ISI)
 12.  Latin squares in a Cayley table, Int. Math Forum 1 (2006), no. 14, 665-670. (With  Behrooz Khosravi)
 13.  Recognizaability of the simple -groups (n=3, 4), Missouri J. Math. Sci. 20 (2008), no. 1, 27-32. (With Behrooz Khosravi)
 14.  Groups with the same orders of Sylow normalizers as the Janko groups, J. Appl. Algebra Discrete Struct. 3 (2005), no. 1, 23-31. (With Behrooz Khosravi)
 15.  A characterization of , Kumamoto J. Math. 16 (2003), 1-11. (With Behrooz Khosravi)
 • کنفرانس­ها:

 

 1. Workshop on Algebra and its Application, Ardabil, Iran, “An extension of  Sabidussi’s theorem”;
 2. Algebra Seminar of Iran, Tabriz, Iran, “Disjoin Union of Cayley Graphs”, (With M. Mahmoudi)
 3. The Forth International Group Theory Conference of Iran, PNU, Isfahan, Iran, A relation between Cayley graphs of groups and Cayley graphs of semigroups, (With Behnam Khosravi)

زمینه­های مورد علاقه:

 • نظریه جبری گراف­ها
 • نظریه نیم­گروه­ها
 • نظریه گروه­ها
 • رمزنگاری
 • نظریه گراف­ها
منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع