امروز : سه شنبه یازدهم مهر 1402
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


شورای استعدادهای درخشان

اهداف تشکیل شورای استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی قم:

در راستای راهبری و هدایت دانشجویان ممتاز و همچنین تصویب آیین­ نامه­ های مرتبط، شورای استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی قم تشگیل گردید.

ترکیب اعضاء:

رییس دانشگاه (رئیس شورا)
معاون آموزشی
مدیر کل پژوهشی
معاون دانشجویی و فرهنگی
نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
روسای دانشکده ها
دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، ترجیحا هیئت علمی های  جوان که خود از  دانش­ آموختگان ممتاز باشند. این افراد به پیشنهاد معاون آموزشی و طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه منصوب می­شوند.
مدیر دفتر استعدادهای درخشان (دبیر شورا)

 

تبصره 1:  این شورا با حضور رئیس شورا رسمیت می­ یابد و رای موافق نصف بعلاوه یک برای اجرای هر تصمیم ضروری است.

تبصره 2: به جای  رئیس دانشکده ، معاون آموزشی دانشکده  می ­تواند حسب صلاحدید رئیس شورا به عنوان عضو شورا انتخاب گردد.

تبصره 3: حسب ضرورت به پیشنهاد دبیر شورا، می­توان از افراد ذی­ربط دیگری از داخل یا خارج از دانشگاه برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

منوی سریع