امروز : شنبه بیست و یکم تیر 1399
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


سیمولینك در سیستم های كنترل

نام دوره :

سیمولینك در سیستم های كنترل

 نام مدرس:

آقای دكتر اردستانی

 تعداد ساعات: 20 ساعت

شهریه: 100/000 تومان

 شرایط پذیرش:

1. دارابودن مدرك پایان تحصیلات عمومی (دیپلم ­متوسطه/پیش­ دانشگاهی)

2. آشنایی كامل با سیستم های كنترل

مدارك مورد نیاز:

ارائه مداركی مبنی بر داشتن شرایط پذیرش دوره و معافیت دایم یا موقت سربازی

زمان:

دوشنبه 18-14

زمان شروع دوره : هفته آخر بهمن ماه 92

شروع ثبت نام : 12 آبان ماه 92

منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع