امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


گروه مهندسی برق قدرت

گروه مهندسی  برق قدرت
ویژگیهای منحصربفرد انرژی برق، صنعت برق را به موتور محرکه توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کرده است. با گسترش دانش و فن آوری، و همچنین مطرح شدن مفاهیم جدیدی چون محدودیت منابع انرژی و مشکلات زیست محیطی، حوزه های تخصصی گسترده ای در مهندسی قدرت ایجاد شده است بطوریکه در حال حاضر زمینه هایی چون سیستم های قدرت (شامل تولید، انتقال و توزیع)، ماشین های الکتریکی، بازار برق، الکترونیک صنعتی، انرژی های تجدید پذیر، تولید پراکنده، مدیریت انرژی، خودروی برقی، ذخیره سازی انرژی برق و فن آوری فشار قوی از مجموعه های مهندسی قدرت بشمار می روند.
گروه مهندسی قدرت دانشگاه صنعتی قم با هدف پژوهش و آموزش در زمینه های مذکور شروع به فعالیت نموده است و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای  قدرت و کارشناسی ارشد  مهندسی  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی دانشجو می پذیرد.

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت

دکتر سعید حسن زاده (مدیر گروه مهندسی برق قدرت)
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت، طراحی ماشین های الکتریکی، انتقال توان بدون 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر سید محمد دهقان
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی:  الکترونیک قدرت، محرکه های الکتریکی، انرژی های تجدید پذیر                         
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: dehghan[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر احسان نجفی
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت        
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، کیفیت توان، انرژی های نور، مبدلهای چند سطحی، روشهای کنترل جریان                          
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: najafi[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر مجتبی حیدری
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی:الکترونیک قدرت، انرژی های تجدید پذیر، درایو، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:heydari[AT]qut.ac.ir 
 ادامه اطلاعات...


آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir