امروز : دوشنبه چهارم مهر 1401
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


آزمایشگاه ماشین الکتریکی 2

آزمایشگاه ماشین­ الکتریکی 2
استاد مسئول آزمایشگاه: دکتر احسان نجفی
 

درباره آزمایشگاه:

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 از دروس تخصصی گرایش قدرت میباشد. هدف این آزمایشگاه تحلیل ماشین های AC در دو نوع سنکرون و آسنکرون و همچنین بررسی نحوه عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت میباشد. دانشجویان در این آزمایشگاه درک بهتری نسبت به عملکرد ماشین های ACو ترانسفورماتورها پیدا میکنند.

 

شرح درس

 1. ایمنی برق وآشنایی با تجهیزات حفاظتی
 2. آزمایش موتور سه فاز آسنکرون قفس سنجابی (حالت بی باری و بارداری و حالت روتور قفل شده)
 3. کنترل جریان راه اندازی موتور سه فاز (حالت ستاره مثلث)
 4. آزمایش موتور سه فاز آسنکرون روتور سیم پیچی شده
 5. آزمایش موتور سنکرون سه فاز (منحنی مشخصه ولتاژ موتور در حالت های بی باری و توان پایین و توان نامی)
 6. آزمایش ژنراتور سنکرون سه فاز
 7. سنکرون کردن ژنراتور سه فاز با شبکه بی نهایت
 8. آزمایش بی باری و بارداری ترانسفورماتور تک فاز
 9. آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور تک فاز
 10. بررسی رفتار ترانسفورماتور سه فاز در حالت بی باری و بارداری

 

لیست تجهیزات موجود آزمایشگاه

 1. مجموعه آزمایش ماشین های الکتریکی AC و DC _ شرکت رایان نیک
 2. مجموعه آزمایش ماشین های الکتریکی AC و DC _ شرکت سازه پردازان مروارید جنوب
 3. مجموعه آزمایش ترانسفورماتور تک فاز و سه فاز _ شرکت مجتمع تحقیقاتی علوم و فنون امام حسن (ع)
 4. مجموعه آزمایش ترانسفورماتور تک فاز و سه فاز _ شرکت توان قدرت
 5. الکترو موتور سه فاز _ شرکت آلمانی LOHER
 6. موتور آسنکرون روتور سیم پیچی سه فاز _ شرکت آلمانی SIEMENS
 7. ماشین سنکرون سه فاز _ شرکت مهندسی مطالعاتی نوسان پرداز
 8. موتور آسنکرون خازن راه انداز تک فاز _ ElECTROMOTORENWERK BRIENZ
 9. موتور آسنکرون قفس سنجابی سه فاز _ شرکت WATT DRIVE
 10. موتور آسنکرون خازن راه انداز تک فاز _ شرکت IEC
   
تصویر کلی از آزمایشگاه