امروز : دوشنبه چهارم مهر 1401
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)
استاد مسئول آزمایشگاه: دکتر روزبه رجبی

درباره آزمایشگاه:

آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال از دروس تخصصی گرایش مخابرات میباشد. این آزمایشگاه به دلیل حرکت دنیای مدرن به سمت سیستم های دیجیتال بسیار حائز اهمیت میباشد. آشنایی با پردازنده های DSP و چگونگی پیاده سازی الگوریتم های ریاضی و پردازش سیگنال بر روی آنها از اهداف این آزمایشگاه میباشد.


شرح درس

 1. آشنایی با پردازنده DSP
 2. آشنایی با نرم افزار CCS
 3. آشنایی با کیف آزمایشگاه (آشنایی و راه اندازی)
 4. آموزش نحوه استفاده از کتابخانه پردازش سیگنال
 5. آشنایی با کتابخانه پردازش تصویر
 6. فیلتر FIR (پیاده سازی فیلتر روی پردازنده DSP)
 7. تبدیل فوریه سریع FFT (پیاده سازی تبدیل فوریه سریع روی پردازنده DSP)

 

لیست تجهیزات موجود آزمایشگاه

 1. کیف آموزشی DSP _ شرکت ارتباطات پیشرو خاورمیانه
 2. برد پردازش تصویر Davinchi Pro6678 _ شرکت ارتباطات پیشرو خاورمیانه
 3. پردازنده DSP مدل TMS320C6678 _ شرکت TI
 4. پردازنده FPGA سری SPARTAN-6 _ شرکت XILINX
 5. Function Generator(AFG-2005) _ شرکت GwInstek
 6. برد Raspberry Pi _ شرکت Raspberry Pi Foundation          

     تصویر کلی از آزمایشگاه