امروز : دوشنبه چهارم مهر 1401
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


آزمایشگاه ریز موج و آنتن

آزمایشگاه ریز موج و آنتن
استاد مسئول آزمایشگاه: دکتر محمدمهدی تسخیری

 

درباره آزمایشگاه:

آزمایشگاه ریزموج و آنتن از دروس تخصصی گرایش مخابرات میباشد. هدف این آزمایشگاه اندازه گیری متغیرهای تست عملی، ارزیابی آنتن ها و مولدهای سیگنال مایکروویو میباشد. همچنین اصول طراحی آنتن با استفاده از نرم افزارهای تخصصی آموزش داده میشود.


شرح درس

 1. نحوه کارکرد و دستورالعمل­های ایمنی
 2. مقدمه­ای در خصوص آنتن­های هلیکال و قطعات مورد نیاز
 3. الگوی جهتی آنتن هلیکال (با پلاریزاسیون یکسان آنتن های فرستنده و گیرنده)
 4. تاثیر انعکاس بر روی الگوی تشعشعی آنتن هلیکال
 5. الگوی جهتی آنتن هلیکال (با پلاریزاسیون مخالف آنتن های فرستنده و گیرنده)
 6. تاثیر انعکاس بر روی الگوی جهتی آنتن هلیکال (با پلاریزاسیون مخالف آنتن های فرستنده و گیرنده)
 7. تاثیر صفحه پلارایزر بر روی الگوی تشعشعی آنتن هلیکال
 8. اندازه گیری نوع پلاریزاسیون موج تشعشعی آنتن فرستنده

 

لیست تجهیزات موجود آزمایشگاه

 1. مجموعه آموزشی آنتن_ شرکت راژان پرتو پارس
 2. مولد سیگنال مایکروویو
 3. جاذب های امواج مایکروویو
 4. آنتن شیپوری کوچک و بزرگ
 5. آنتن هلیکال ، آنتن مایکرواستریپ ، آنتن شکافی
 6. مبدل کواکسیال به موجبری
 7. آشکارساز کواکسیالی
 8. صفحه پلارایزر
 9. موجبر 200 میلیمتر
 10. مجموعه آنتن های سیمی         

    تصویر کلی از آزمایشگاه