امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


آزمایشگاه ابزار دقیق

آزمایشگاه ابزار دقیق
استاد مسئول آزمایشگاه: دکتر نرگس صادق زاده نخود بریز
 

درباره آزمایشگاه:

هدف این آزمایشگاه آشنایی دانشجویان با سیستم های کنترل فرآیند شامل دما، فشار، دبی و سطح با تجهیزات کنترلی و ابزاردقیق در محیط عملی میباشد.

 

شرح درس

1.مفهوم اندازه گیری و روش های اندازه گیری

 1. انواع تجهیزات اندازه گیری و کاربرد
 2. 3. انواع عملگرها
 3. فرایند کنترل دما
 4. 5. فرایند کنترل سطح سیال
 5. فرایند کنترل فشار داخل محفظه
 6. فرایند کنترل جرم
 7. فرایند کنترل موقعیت
 8. فرایند کنترل سرعت الکتروموتور
 9. بررسی تفصیلی حسگرهای صنعتی

 

لیست تجهیزات موجود آزمایشگاه

 1. 1. مجموعه آموزشی کنترل صنعتی و ابزار دقیق_شرکت آزما گسترش
 2. مجموعه آموزشی کنترل صنعتی و ابزار دقیق_شرکت تجهیزات ابزارآزما
 3. مجموعه آموزشی کنترل صنعتی و ابزار دقیق _ شرکت ATCO
 4. کنترلر دما _ شرکت ADONIS
 5. PLC SIMATIC S7-300 _ شرکت SIEMENS
 6. کنترلر دما _ شرکت کره ای Autonics
 7. موتور القایی _ شرکت موتوژن
 8. کمپرسور هوا مدل ( STR10010) _ شرکت STRONG
 9. ABSOLUTE ROTARY ENCODER _ ساخت کره
 10. ماشین الکتریکی _ شرکت KORMAS
 11. SCR Voltage Regulator _ شرکت Maxwell
 12. Solid State Relay_ شرکت Maxwell

   تصویر کلی از آزمایشگاه