امروز : سه شنبه هشتم مهر 1399
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


ازمایشگاه مدار مخابراتی

برد آموزشی شامل اسیلاتور های RF ،فیلتر های مرتبه دوم ،مدولاتور ها و دمودولاتورهای AM ,FM.SSB,DSB,FM