امروز : شنبه پنجم مهر 1399
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


آزمایشگاه کنترل صنعتی

برد آموزشی plc شامل :ماژول سنسور خازنی،ماژول سنسور مغناطیسی،ماژول سنسور نوری،ماژول سنسور حرارتی pt100 ،ماژول مینی لیمیت سوئیچ،ماژول شیر برقی،ماژول موتور DC به همراه درایور