اهداف دانشکده مهندسی برق

 • تلاش جهت پاسخگویی به نیازهای علمی و صنعتی کشور
 • تلاش و مشارکت در تولید علم و ارتقاء فناوریهای پیشرفته
 • جهت گیری آموزشی همراستا با تحولات صنعتی
 • توسعه آموزش روزآمد مهندس برق در بالاترین سطح بین المللی
 • تربیت مهندسین حرفه ای که بتوانند کارهای تحلیل، طراحی و پژوهش را در هر پیشه و صنعت انجام دهند و توانایی رهبری، نوآوری و کارآفرینی در حرفه خود را در قالب توسعه پایدار داشته باشند.
 • تربیت دانش آموختگان در سطوح عالی همگام با رشد علم و فن آوری
 • ایجاد زمینه لازم برای ادامه تحصیل دانش آموختگان در مقاط بالاتر
 • ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان علمی در استان و کشور   اعتلای علمی و فنی استان و کشور
 • تقویت اعتماد به نفس در حل مسایل صنعتی و ایجاد قدرت تفکر مستقل فنی و علمی جذب و ارتقاء دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان برجسته جهت نیل به اهداف رو به گسترش حرفه ای
 • تامین نیروی انسانی متخصص کشور با مهارتهای فنی و مدیریتی لازم
 • ارائه رهنمود و مشارکت در تصمیم سازی های راهبردی علمی و فنی کشور و حل مسائل صنعتی آن
 • انجام پروژه های فارغ التحصیلی در صنایع روز و پیشرفته و فعال