گزارش برگزاری بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان- منطقه چهار

دانشگاه صنعتی قم  / اسفند 88 
 

بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان كشور در سطح منطقه بر اساس درخواست دانشگاه صنعتی قم جهت میزبانی مرحله منطقه‌ای مسابقات از وزارت علوم صورت گرفت (پیوست یك). مدیركل محترم وقت امور فرهنگی جناب دكتر اسلامی نیز طی نامه‌ای به شماره 7791/81 در تاریخ 28 بهمن‌ماه میزبانی بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن كریم دانشجویان – منطقه چهار را به دانشگاه صنعتی قم واگذار نمود.(پیوست2 )
پس از بررسی های صورت گرفته اركان برگزاری مسابقات به تفكیك شرح وظایف مشخص شد. ابلاغ و شرح وظایف مسئولین كمیته ها برای آنها  صادر و طی جلسه‌ای با حضور تمام اركان روند برگزاری مسابقات برای اعضای جلسه شرح داده شد. (پیوست3)

در تاریخ یازدهم بهمن جلسه ای با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مدیر كل محترم امور فرهنگی جناب آقای دكتر دارا  درباره چگونگی ، تبادل نظر و هماهنگی  برگزاری مسابقات در مرحله منطقه‌ای صورت پذیرفت. در این جلسه از مناطق پنجگانه دانشگاه نمایندگان برگزاری هر منطقه حضور داشتند.(پیوست4 )
اسامی شرکت کنندگان مسابقات پس از برگزاری جلسه فوق در محل وزارت علوم به دبیرخانه مسابقات منطقه چهار تحویل داده شد تا طی نامه‌ای اسامی پذیرفته شده در مرحله ای منطقه‌ای مربوط به هر دانشگاه را به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود.(پیوست5 )
طی جلسه ای كه در تاریخ  هفدهم بهمن ماه  با جناب آقای علی نژاد كارشناس محترم قرآنی امور فرهنگی صورت گرفت درباره نحوه برگزاری مسابقات و چگونگی چینش داوران مسابقات  تبادل نظر شد. جناب دكتر سعیدیان از قاریان برجسته كشور به عنوان مسئول كمیته داوران بیست و پنجمین دوره مسابقات معرفی شدند. همچنین تعداد گروه داوری در هر بخش خواهران و برادران یكی از مسائلی بود كه در این جلسه مطرح شد . نحوه طراحی سوالات آزمون كتبی نیز مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذكر است تاریخ برگزاری مسابقات كه مقرر شده بود در تاریخ پنجم اسفند برگزار شود به دلیل برگزاری چهل و نهمین گردهمایی معاونین و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای سراسر كشور در دانشگاه قم( پیوست6) در همین تاریخ به یك هفته بعد موكول شد. تغییر برگزاری مسابقات توسط دبیرخانه مسابقات به اطلاع شركت كنندگان منطقه چهار رسید.
در ادامه تهیه نامه و ارسال آن خطاب به کلیه رؤسای دانشگاههای شرکت کننده در این دوره از مسابقات جهت اطلاع رسانی از زمان و مکان برگزاری مسابقات و اعلام اسامی دانشجویان به تفکیک رشته در تاریخ بیست و یكم بهمن ماه صورت گرفت. درخواست معرفی یک نفر به عنوان سرپرست گروه از هر دانشگاه و ارسال عکس کلیه شرکت کنندگان و سرپرست آنها با ذکر شماره تلفن ایشان از طریق ایمیل معرفی شده تا تاریخ بیست و هشتم بهمن ماه جهت تهیه كارت شناسایی از دیگر درخواست‌هایی بود كه در این نامه به آن اشاره شد.(پیوست7)
طرح دوره مسابقات تهیه و جهت پیشبرد فعالیت ها ارائه شد. در این طرح به اهداف و ضوابط و همچنین نحوه برگزاری مسابقات اشاره شده است و زمانبندی دقیق مسابقات به طور تفصیلی در این طرح موجود است.(پیوست8)
 
در تاریخ بیستم بهمن‌ماه جلسه هماهنگی شورای دانشگاه درباره مسابقات قرآنی با حضور سرپرست دانشگاه و معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی ،  معاونت محترم اداری مالی  در سالن جلسات تشكیل شد و فعالیت‌هایی كه تا آن زمان صورت گرفته شده مورد بررسی قرار گرفت. نظرات و پیشنهادات مسئولین محترم دانشگاه در نحوه گزینش داوران و زمان بندی مسابقات و نحوه برگزاری شنیده شد و پس از اعمال توسط كمیته های مربوطه  دبیر مسابقات مجددا در جریان امور قرار گرفت.
 
طراحی سوالات آزمون كتبی پس از طی بررسی های لازم به دكتر شعاعی دانشجوی ترم آخر دكترای علوم قرآنی و قاری برجسته كشوری سپرده شد. سوالات آزمون كتبی در پنج مدل برای شش بخش طراحی شد. لازم به ذكر است آزمون رشته قرائت در دو بخش تحقیق و ترتیل چون از یك منبع و به یك میزان محدودیت وجود داشت  از یك پرسشنامه استفاده شد.در آخر پنج مدل سوال كه هر كدام در دل خود بیست سوال را جای داده بود طراحی شد و مجموع سوالات طراحی شده برای مسابقات به صد سوال رسید. (پیوست9)
 
گزارش کامل مشخصات شرکت کنندگان به تفکیک رشته و دانشگاه و معرفی نام و شماره تلفن سرپرستان به معاونت فرهنگی و دانشجویی و همچنین ریاست دانشگاه ارائه شد تا در جهت اسكان و غذا برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. (پیوست10)
 
طبق هماهنگی   اسامی ذیل به عنوان داوران پیشنهادی منطقه چهار به كارشناس قرآنی امور فرهنگی وزارت علوم جهت بررسی كمیته داوران  و اعلام نهایی آنها معرفی شد. این لیست به شرح ذیل می باشد.
 
داوران پیشنهادی مرد

  • اساتید محترم آقایان دهدشتی، علیزاده، شهیدی، سمیعی فر، حاج ابوالقاسمی، پرهیزگار، شاه میوه، علامی

 
داوران پیشنهادی زنان

  • اساتید محترم سركار خانم‌ها توفیقی نیا، عزت پژوه، ادیب زاده، میرغیاثی، اسدی، ایزدی، موسوی

 
فرم های داوری مسابقات با توجه به فرم های ارائه شده توسط كارشناس قرآنی امور فرهنگی  تهیه شد (پیوست11). عناوین فرم‌ها به شرح ذیل می باشد: فرم داوری تجوید، فرم داوری لحن، فرم داوری صوت ، فرم داوری  وقف و ابتدا ، فرم داوری صحت حفظ ، كارنامه ، فرم  تقاضای تجدید نظر
 
طی آخرین هماهنگی با دبیر مسابقات و اعمال نظر ایشان در زمان‌بندی مسابقات سین برنامه مسابقات نهایی شد و به دبیرخانه مسابقات جهت اطلاع رسانی به دانشگاه های شركت كننده و همچنین امور فرهنگی وزارت تحویل داده شد.
 
در تاریخ دوم و سوم اسفندماه ریز برنامه مسابقات به دانشگاه‌های شرکت کننده از طریق فکس ارسال شد (پیوست12).  تماس تلفنی با سرپرستان و مسئولین مربوطه دانشگاهها جهت اطلاع از آمار دقیق شرکت کنندگان و افرادی که احتمالاً از مسابقات انصراف داده‌اند صورت گرفت. سین برنامه شبی با قرآن به آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) جهت هماهنگی با مسئولین مربوطه ارائه شد.همچنین ریز برنامه مسابقات  به نیروی انتظامی استان قم اطلاع رسانی شد تا در جهت انجام امور امنیتی هنگام برگزاری  مراسم‌های فوق برنامه جمکران و حرم (شبی با قرآن )و دیدار با حضرت آیت ا... العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی ) حضور داشته باشد.
لیست مدعوین در مراسم افتتاحیه و اختتامیه تهیه و دعوتنامه برای ایشان برای حضور در مراسم افتتاحیه و همچنین اختتامیه مسابقات ارسال شد.(پیوست13)
در تاریخ نهم اسفند ماه اسامی داوران به شرح ذیل طی نامه‌ای به شماره 8953/81 به دبیرخانه مسابقات ارسال شد.(پیوست14)

استاد ابوالفضل علامی، استاد محمد رضا شهیدی‌پور،استاد محمد حاجی ابوالقاسم دولابی،استاد احمد لیائی، استاد علی اكبر حنیفی، سركار خانم امیرآبادی، سركار خانم شیما چنگی، سركار خانم عزت پژوه،    سركار خانم اسدی، سركار خانم  ماهرخ
 
لازم به ذكر است سركار خانم ماهرخ در مسابقات حضور نداشتند و به جای ایشان سركار خانم تقی زاده به عنوان داور مسابقات  توسط كارشناس امور قرآنی امور فرهنگی معرفی شد.
همچنین پنج نفر از قاریان و حافظان دانشجو طبق اسامی كه در همان نامه ذكر شد از مسابقات منطقه یك كشوری به دبیرخانه مسابقات جهت پذیرش معرفی شدند.
 
پس از بررسی های نهایی در مورد تعداد شركت كنندگان در تاریخ دهم اسفند ماه آماده سازی و تجهیز سوئیتهایی جهت اسکان خواهران و برادران میهمان به ظرفیت 120 نفر مختص خواهران و 80 نفر مختص برادران كه از دانشگاه های غیر از شهر قم جهت مسابقات اعزام شده بودند به پایان رسید. همچنین آماده سازی و تجهیز دو سالن جهت برگزاری مسابقات شفاهی خواهران و برادران و آماده سازی سالن آزمون کتبی که برای هر دو گروه بصورت همزمان برگزار شد و همچنین سالن آمفی تئاتر جهت برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه تا پایان شب دهم اسفندماه در دستور كار عوامل اجرایی قرار گرفت.
عصر روز یازدهم اسفندماه پذیرش دانشجویان طبق لیست اعلام شده صورت پذیرفت.  کارت شناسایی تهیه شده برای شرکت کنندگان در اختیارشان قرار گرفت .دانشگاه یزد تنها دانشگاهی بود كه روز بعد و با هماهنگی غیر رسمی توسط وزارتخانه به مسابقات رسید و پذیرش شد.پذیرش شدگان در روز اول بالغ بر 205 نفر بودندو به شركت كنندگان تا روز پایانی بالغ بر 30 نفر افزوده شد(پیوست15).لازم به ذكر است 5 نفر از دانشجویان منطقه یك  طی نامه ای كه در بالا ذكر شد به دبیرخانه جهت حضور در مسابقات معرفی شدند.
كارت شناسایی برای عوامل برگزاری و همچنین داوران مسابقات تهیه شد تا شركت كنندگان با شناخت بهتری از نحوه برگزاری و مسئولیت عوامل به نیازهایشان پاسخ داده شود.
افتتاحیه بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان كشور سه شنبه شب ساعت با حضور میهمانان به ویژه سرپرست دانشگاه قم و  شركت كنندگان در ساعت 19 برگزارشد.در این مراسم سرپرست دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند و همچنین آیین نامه مسابقات و نحوه برگزاری به سمع و نظر شركت كنندگان رسید.(پیوست16)
آزمون كتبی طبق گزارش قبل در 5 مدل طراحی سوال  از هر دو گروه خواهران و برادران ساعت 30/20 به مدت 25 دقیقه برگزار شد. محل برگزاری آزمون خواهران در سالن آمفی تئاتر دانشگاه و محل آزمون برادران در سالن آموزش دانشگاه  تعیین شده بود و در آزمون كتبی در گروه دختران 107 نفر و در گروه برادران 66نفر شركت داشتند. نتیجه آزمون همان شب پس از تصحیح توسط گروه برگزاری آزمون كتبی جهت درج در كارنامه افراد به كمیته فنی ارائه شد.
طبق اعلام برنامه ها، آزمون شفاهی در دو سالن برگزاری مسابقات از صبح روز چهارشنبه آغاز شد. آزمون شفاهی در رشته های حفظ در نوبت صبح و آزمون شفاهی در رشته های قرائت در نوبت عصر برگزار گردید و این روند  تا غروب روز پنج شنبه ادامه داشت و شركت كنندگان به رقابت پرداختند. در آزمون شفاهی در گروه دختران99 نفر و در گروه پسران 73 نفر حضور داشتند.
نتایج آزمون شفاهی در فواصل برگزاری مسابقات جمع بندی شده و به كارنامه و لیست نتایج نهایی رشته های مختلف وارد می شد . پس از پایان مسابقات طی بررسی های دقیق نتایج مسابقات مشخص شد و نتیجه مسابقات به دبیرخانه مسابقات برای اعلان نتایج و ارائه به كمیته برگزار كننده اختتامیه ، اعلام شد.(پیوست17)
 
صبح روز جمعه و پیش از اختتامیه مسابقات، نتایج نفرات برتر به همراه كارنامه و ریز نمرات شركت كنندگان به تفكیك رشته در اختیار شركت كنندگان قرار گرفت تا اگر اعتراضی در این زمینه بود بررسی شود . اما به نتیجه اعلام شده توسط كمیته فنی مسابقات توسط شركت كنندگان اعتراضی وارد نشد و نتیجه اعلام شده مورد پذیرش شركت كنندگان واقع شد. كارنامه رشته ها  به پیوست می‌باشد( پیوست18)
اختتامیه بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان كشور با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاون محترم استاندار و تنی چند از مسئولین استانی  و شركت كنندگان بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان منطقه چهار در ساعت 30/ 8صبح  برگزارشد.در این مراسم پس از سخنرانی نماینده  قم در مجلس شورای اسلامی ،سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قم  به برگزیدگان این دوره از مسابقات جوایزی اهدا شد.(پیوست19)
پس از برگزاری اختتامیه عوامل اجرایی مسابقات به همراه دانشجویان شركت كننده در مسابقات قرآنی دانشجویان به دیدار حضرت آیت ا... نوری همدانی مشرف شده و از بیانات ایشان بهره بردند.
 
پنج شنبه شب جلسه نقد و بررسی مسابقات قرآنی با حضور سرپرست دانشگاه و دبیر مسابقات منطقه چهار با داوران این دوره از مسابقات شكل گرفت كه مباحث مهمی در این زمینه به چالش كشیده شد و طی صورتجلسه‌ای به صورت مكتوب(پیوست20) در اختیار دست‌اندركاران برگزاری مسابقات قرآنی دانشجویان كشور قرار خواهد گرفت.
برگزاری نشست های تخصصی با حضور حجت الاسلام قرائتی و مراسم شبی با قرآن در حرم مطهر كه برگزیدگان این دوره از مسابقات نیز به اجرای برنامه پرداختند بر غنای این مسابقات افزوده بود.(پیوست21)
 
گزارش مالی و ریز هزینه هایی كه برای برگزاری این مسابقات صورت گرفته نیز به صورت مدون و تنظیم شده به پیوست(پیوست22) این گزارش موجود می باشد.  

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir