امروز : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398
خدمات
راهنمای استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم:
-   تکمیل و ارسال فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی به ایمیل centrallab –at- qut.ac.ir
-   تحویل نمونه به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم
-   واریز هزینه خدمات آزمایشگاهی درخواستی به شماره حساب اختصاصی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قم و ارسال تصویر فیش پرداختی به ایمیل centrallab –at- qut.ac.ir
-   ارسال نتیجه‌ی آزمایش‌ها به آدرس پستی یا ایمیل درخواست کننده
در حال حاضر امکان دریافت نمونه‌ها به دو صورت حضوری و پستی وجود دارد.
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir