امروز : شنبه پنجم مهر 1399
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


تجهیزات دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک 1

نام دستگاه

مکان دستگاه

مکان دستگاه(نام آزمایشگاه)

آزمایش برایند نیرو و وزنه ها

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش گشتاور لختی با اجسام کره، استوانه، دیسک 2عدد، میله و وزنه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش نیروی اصطحکاک همراه وزنه ها و دو عدد کفه و دو عدد مکعب

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش قانون هوک همراه با انواع فنر و خط کش و پایه و شاخص

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش قانون هوک همراه پایه فنر و شاخص آن

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش حرکت پرتابه به همراه زمان سنج دیجیتالی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

ترازو دیجیتالی دو رقم اعشار

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش چگالی و قانون ارشمیدس به همراه جک مکانیکی و پایه و گیره و دو عدد بشر پلاستیکی و دو عدد بشر شیشه ای و آب پاش پلاستیکی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش آونگ ساده و مرکب و فیزیکی بهمراه نقاله و خط کش

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش ماشین آتوود همراه با زمان سنج دیجیتالی با دقت دو رقم اعشار

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آزمایش سقوط آزاد همراه با زماسنج دیجیتالی با دقت سه رقم اعشاری (2عدد)

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

کولیس 6 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

کولیس 1 عدد دیجیتال

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

ریزسنج 6 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

اسفرومتر 1 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

تراز آبی 2 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

نیروسنج 6 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

کرنومتر 5عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

نخ ماهیگیری یک قرقره

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

الکل صنعتی یک شیشه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

آب مقطر یک شیشه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک یک

  

آزمایشگاه فیزیک 2

نام دستگاه

مکان دستگاه

مکان دستگاه(نام آزمایشگاه)

منبع تغذیه DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه AC - DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه AC - DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه AC - DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه AC - DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

منبع تغذیه AC - DC

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سلف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد پل وتستون

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد پل تار

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد مدار RC-RR

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد مدار RC-RR

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد مدار RC-RR

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد قانون اهم و قوانین کیرشهف (برد سری)

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد مقاومت ویژه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد مقاومت ویژه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد پل تار

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

برد پل تار

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

وریستور (جعبه مقاومت پتانسیومتری)

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

وریستور (جعبه مقاومت پتانسیومتری)

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

جعبه مقاومت 8عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

جعبه مقاومت مجهول 2عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

دستگاه خازن مکانیکی با صفحات کوچک و بزرگ و ریل و پایه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

جعبه خازن 4 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

دستگاه قانون اورستد و براده آهن و قطب نما

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

دستگاه اسیلوسکوپ همراه دو عدد پروپ برای کالیبره کردن

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

دستگاه گالوانومتر تانژانت همراه رئوستا و قطب نما

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

مولتی متر دستی رومیزی 14 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

گالوانومتر 7عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

دستگاه لحیم 1عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سیم های رابط نعلی و دو سر فیش دار و سیم سوسماری- تعدادی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

فیوز های مختلف- تعدادی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

مقاومت های مختلف- تعدادی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

خازن الکترولیتی- تعدادی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

کانکتور- تعدادی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

دو راهی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

سه راهی 3 عدد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک دو

 

آزمایشگاه فیزیک مدرن

نام دستگاه

مکان دستگاه

مکان دستگاه(نام آزمایشگاه)

جسم سیاه

دانشکده علوم پایه

از مدرن

پدیده گسیل و جذب نور

دانشکده علوم پایه

از مدرن

پدیده زیمن

دانشکده علوم پایه

از مدرن

ازمایش میلیکان

دانشکده علوم پایه

از مدرن

ازمایش اثر هال

دانشکده علوم پایه

از مدرن

ازمایش فرانک هرتز

دانشکده علوم پایه

از مدرن

اثر فابری پرو

دانشکده علوم پایه

از مدرن

سری بالمر

دانشکده علوم پایه

از مدرن

دستگاه آزمایش قتوالکتریسیته

دانشکده علوم پایه

از مدرن

دستگاه آزمایش میلیکان

دانشکده علوم پایه

از مدرن

دستگاه نمایش esr

دانشکده علوم پایه

از مدرن

الکترومگنت1T

دانشکده علوم پایه

از مدرن

الکترومگنت0.6T

دانشکده علوم پایه

از مدرن

لامپ جیوهU شکل با محفظه

دانشکده علوم پایه

از مدرن

لامپهای طیفی+نگهدارنده+پایه+میله

دانشکده علوم پایه

از مدرن

لامپهای هیدروژن+نگهدارنده+پایه+میله

دانشکده علوم پایه

از مدرن

ترموپیل

دانشکده علوم پایه

از مدرن

کوره الکتریکی با میرچه

دانشکده علوم پایه

از مدرن

دیافراگم متغیر

دانشکده علوم پایه

از مدرن

دیافراگم سردکننده

دانشکده علوم پایه

از مدرن

جسم سیاه

دانشکده علوم پایه

از مدرن

گیره مدرج

دانشکده علوم پایه

از مدرن

کموتاتور الکترونیک

دانشکده علوم پایه

از مدرن

سیستم الکترونیک آزمایش میلیکان

دانشکده علوم پایه

از مدرن

سیستم الکترونیک آزمایش فتو الکتریک

دانشکده علوم پایه

از مدرن

برد مخصوص اثر هال

دانشکده علوم پایه

از مدرن

سیستم الکترونیک آزمایش فرانک هرتز

دانشکده علوم پایه

از مدرن

محفظه لامپ فرانک هرتز

دانشکده علوم پایه

از مدرن

سوکت مخصوص لامپ فرانک هرتز

دانشکده علوم پایه

از مدرن

  

آزمایشگاه اپتیک

نام دستگاه

مکان دستگاه

مکان دستگاه(نام آزمایشگاه)

آزمایش حلقه های نیوتن و گوه هوا

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش دو آینه فرنل و آینه لوید

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش منشور فرنل و دو شکاف یانگ

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش اینتر فرومتر فابری پرو-مایکلسون

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش تفرق در توری پراش

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش پدیده فاراده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش تحقیق معادلات فرنل

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش بیناب نمای منشوری

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش بررسی قطبش نور و قانون مالوس

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش تفرق فرانهوفر و تفرق فرنل

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

اندازه گیری ضریب شکست مایعات و جامدات

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش فعالیت نوری و پلاریمتری

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آزمایش پدیده کر

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

میکروسکپ اندازه گیری

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

انتر فرومتر فابری پرو،مایکلسون

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

شکاف متغیر

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

دوشکاف یانگ با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

توری های منطقه ای فرنل با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

روزنه های دایروی با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

موانع دایروی با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

اسپکترومتر با دقت 1 دقیقه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

عدسی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

پلاریزر و انالایزر مدرج با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

قیلتر سبز جیوه با نگهداردنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

میله اپتیکی با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

دو منشور فرنل

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

دو آینه فرنل

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

دستگاه حلقه های نیوتن

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

آینه لوید

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

پلاریزر مدرج میکرومتری

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

میزچه اپتیکی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

لیزر

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

منشور کراون

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

Beam Expander

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

تیغه اپتیکی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

محفظه گاز

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

تیغ نیم موج مدرج با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

تیغه ربع موج با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

لامپ سدیم+حفاظ+سه پایه+میله

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

لاممپ جیوه+پاتروم+میله

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

منبع تغذیه لامپ سدیم و جیوه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

تیغه شیشه ای با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

تیغه های شفاف

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

نورافکن12v-21wبا تغذیه

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

سلول کر

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

پلاریزر نیم سایه با نگهدارنده

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

سیستم اندازه گیری سرعت نور

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

نورسنج

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه اپتیک

   

آزمایشگاه حالت جامد

نام دستگاه

مکان دستگاه

مکان دستگاه(نام آزمایشگاه)

آزمایش اثر فتو رسانائی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد

آزمایش اثر هال در مس و نقره

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد

آزمایش رسانائی الکتریکی در جامدات

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد

آزمایش اثر فرومغناطیس در آهن ربا

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد

آزمایش رسم منحنی بسامد در هسته آهنی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد

آزمایش خواص مغناطیسی مواد

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد

آزمایش ترموالکتریک

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد