امروز : سه شنبه سوم اردیبهشت 1398
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی نجوم

انجمن آماتوری نجوم

دبیر محمد مهدی قاصدی

تاریخ تشکیل انجمن: 90/9/17

فعالیت های صورت گرفته: برگزاری دو همایش دو کارگاه و یک اردوی داخل قم و بازدید از کانون مریم. رصد اسمان و کویر نوردی در کویر مرنجاب.

فعالیت های پیش رو:

 برگزاری کلاسهای نجوم مقدماتی و نجوم پیشرفته. کارگروههای هفتگی. همایش های مناسبتی و.....

اعضای شورای مرکزی:

خانم عزت پور، اقای رحیم دباغ ، خانم بنکدار خانم دهقانی دو نفر علی البدل خانم موسوی پور و خانم رستم.

مسئول وبلاگ خانم احمدی فرد.  Qut_nojum.mihanblog.com

 

اساسنامه انجمن نجوم آماتوری دانشگاه صنعتی قم

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir